Privacy Statement - Levo | Dé olie en saus specialist!

Privacyverklaring

Om u zo goed mogelijk te informeren en als klant te bedienen, maakt Levo Produktenmaatschappij B.V., (hierna ook Levo) gebruik van uw persoonsgegevens. Levo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals blijkt uit deze privacyverklaring. Levo maakt met deze privacyverklaring inzichtelijk welke persoonsgegevens Levo verzamelt en gebruikt en met welk doel dit gebeurt. Wij adviseren u deze verklaring aandachtig te lezen.

Onder meer via de telefoon, bij bestellingen en via website www.levo.nl van Levo worden persoonsgegevens verwerkt. Levo respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, conform de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. U kunt de nieuwste wetgeving (AVG) vinden op  http://www.privacy-regulation.eu/nl/.

Uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het bestellen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het bestellen van een proefpakket om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak op www.levo.nl.

Levo verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door u zelf aan ons worden verstrekt (mede afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site)

– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Doel

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
– U te informeren over producten en (proef)producten te laten bestellen;
– Het leveren van producten en (proef)producten die u heeft aangevraagd;
– Het gebruikmaken van de website, waaronder het maken van afspraken;
– Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
– Het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaringstermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze informatie en/of product(en)  aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Levo verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens op verzoek inzien, aanpassen en laten verwijderen. Neemt u daartoe contact op via bovenstaande contactgegevens, of via info@levo.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Levo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@levo.nl of bel ons via het bovenstaande telefoonnummer.

Levo heeft een aantal maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, onder meer via beveiligingssoftware, te weten virusscanners en een firewall. Levo maakt geen gebruik van cookies.

Klacht indienen?

Levo wijst u op de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.

Versie van 2020

Deze privacyverklaring wordt gewijzigd als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Contactgegevens

Levo Produktenmaatschappij B.V.
Prins Hendrikkade 1
8801 JK  Franeker

Postbus 518
8800 AM  Franeker

Telefoon: +31-(0)517-394141
Website: www.levo.nl
E-mail: info@levo.nl

KVK: 01043505
Vestigingsnr: 000016043308