MVO Beleid - Levo | Dé olie en saus specialist!
MVO beleid

MVO beleid

Over ons

Zoals u op onze over ons pagina heeft kunnen lezen, is Levo in 1916 opgericht als onafhankelijk familiebedrijf. Dit zijn we tot op de dag van vandaag gebleven. In onze ultramoderne fabriek in Franeker vervaardigen wij plantaardige oliën, frituuroliën, margarines en gluten- en lactosevrije sauzen. Bij de productie houden wij rekening met het milieu en het gebruiksgemak voor de eindgebruiker. Maar Levo kijkt verder dan dat. Wij zijn continu aan het innoveren, bezig met productontwikkeling en duurzame ontwikkelingen die aansluiten bij de EU klimaatdoelstelling. Op deze pagina nemen wij u mee in ons MVO-beleid.

Duurzaamheid

Levo hecht waarde aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Daarom wordt er in het productieproces volop gekeken naar wat beter en duurzamer kan. Dit gaat om grondstoffen, medewerkers, energie, verpakkingen, leveranciers, omgeving enzovoort. Hierbij wordt samengewerkt met collega’s, lokale en provinciale overheden, brancheorganisaties en leveranciers.

Automatisering

Het hoeft niet altijd meer, het moet beter. In dat kader zijn de laatste jaren forse investeringen gedaan op het gebied van automatisering, digitalisering en robotisering. Hierdoor is de fysieke belasting aanzienlijk afgenomen. Hier blijven wij in de toekomst naar streven.

Veiligheid

Ook voor veiligheid is er bij Levo veel aandacht. Productiemedewerkers beschikken over bedrijfskleding en waar nodig beschermende uitrusting. Het merendeel van de medewerkers heeft BHV en op beide productielocaties van Levo is een defibrillator (AED) aanwezig.

Grondstoffen

Er wordt gewerkt met een groot scala aan verschillende grondstoffen die geleverd worden door betrouwbare leveranciers. Deze leveranciers beschikken over de juiste certificaten die jaarlijks opgevraagd worden. De palmoleïne die gebruikt wordt voor de diverse frituuroliën is duurzame RSPO-gecertificeerde palmoleïne.

Certificering

Kwaliteit is een belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van Levo. Levo beschikt over diverse certificaten en is o.a. FSSC 22000 gecertificeerd (Food Safety System Certification). Dit is een standaard die ontwikkeld is door de stichting Certificatie Voedselveiligheid. Deze standaard is revolutionair omdat dit de eerste standaard voor de voedingsmiddelenindustrie is die wereldwijd geaccepteerd wordt.

Daarnaast werkt Levo volgens strenge procedures. Leveranciers worden met de grootste zorg geselecteerd. Binnenkomende grondstoffen worden zorgvuldig gecontroleerd. Zo streeft Levo naar het effectief inrichten van de voedselveiligheid-verantwoordelijkheden. Naast de FSSC 22000 certificatie heeft Levo ook een Halal-, Kosher-, en RSPO- certificering.

FSSC 22000 certificering - Qlip     Kosher certificering

Milieuvriendelijke verpakkingen

De producten van Levo worden afgevuld in unieke en onderscheidende verpakkingen zoals blikken en emmers. Sinds een aantal jaar wordt olie en saus afgevuld in de Packzak. Dit is een innovatieve, onderscheidende en milieuvriendelijke verpakking van 3 tot 5 liter. Met deze verpakking wordt 50 tot 70% plastic bespaard ten opzichte van emmers. De Levo Packzak zorgt ervoor dat er minder CO2 uitstoot plaatsvindt bij zowel de aanlevering van de verpakking als het uitleveren van gereed product. De omdoos is van FSC gecertificeerd karton en van een verantwoorde herkomst. De stalen blikken waar mee gewerkt wordt zijn volledig recyclebaar.

Ook voor kleinere verpakkingen wordt gekeken naar nieuwe en innovatieve mogelijkheden. Voor olie en saus is de pouch beschikbaar, een stazak van 500 ml. Pouches worden plat in een doos vervoerd en hierdoor kunnen er veel meer pouches in een doos dan tubes en flessen. Zo wordt er bij de aanlevering van de lege verpakking veel minder CO2 uitstoot veroorzaakt. Wat tevens een belangrijk voordeel is, is dat deze verpakking volledig te legen is en er geen sprake is van productverspilling.

Verder verduurzamen van verpakkingen

Het verder verduurzamen van verpakkingen blijft een belangrijk aandachtspunt en met de introductie van de Packzak en de stazakken voor olie en saus is er op het gebied van duurzame verpakkingen al een flinke stap gezet.

Beurzen

Ook voor beursdeelnames zijn alle benodigde materialen vervangen door duurzamere alternatieven. Zo is de beursverlichting vervangen door LED, zijn de plastic draagtassen vervangen door duurzame en herbruikbare tassen en zijn de frites- en snackbakjes van plastic vervangen door duurzame alternatieven. Ook de plastic vorkjes en lepeltjes zijn vervangen door duurzame alternatieven.

Productontwikkeling

Net als kwaliteit, is ook productontwikkeling een belangrijk aspect. Levo is innovatief bezig en kijkt continu naar nieuwe producten en verpakkingen. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe producten en verpakkingen geïntroduceerd. Momenteel wordt er druk gewerkt aan een Vegan Mayo.

Ambitie en klimaatdoelstelling

De ambitie van Levo sluit aan bij de EU klimaatdoelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit met 95% zijn. Aangezien goederentransport een van de grotere veroorzakers is van CO2 uitstoot, is het belangrijk om met de transporteurs te bespreken waar verbeteringen door te voeren zijn. Daarnaast willen we de komende jaren het wagenpark verder verduurzamen door de wagens op termijn te vervangen door elektrische auto’s. Een deel van het wagenpark is inmiddels al hybride of elektrisch.

Maatschappelijke betrokkenheid

Levo is een maatschappelijk betrokken bedrijf. Dit komt tot uiting in diverse sponsorschappen met vooral lokale bedrijven en verenigingen. Daarnaast steunt Levo diverse goede doelen en worden er regelmatig gratis producten ter beschikking gesteld voor mensen die dit hard nodig hebben.

Visie

Levo wil nu en in de toekomst onderscheidend zijn en blijven met kwalitatief hoogwaardige producten en verpakkingen. Verder verduurzamen en een toonaangevende rol hebben en houden in de branche. Gluten- en lactosevrije sauzen zijn nu, maar ook in de toekomst belangrijk. Levo wil zich nog verder onderscheiden met producten die zoveel als mogelijk allergeenvrij zijn. Daarnaast zijn duurzaamheid en verantwoord ondernemen met aandacht voor mens, milieu en natuur belangrijke speerpunten.

Grondstoffen en afval

Het doel is om de afvalstromen binnen Levo te beperken tot een minimum. Vanzelfsprekend wordt papier en grofvuil al jaren gescheiden en pas geleegd als de containers vol zijn. Het plastic wat uit de productie komt, wordt in een pers geperst tot balen. Deze worden opgeslagen in een aparte container en pas afgevoerd wanneer deze vol is. Afvalwater wordt door een innovatief systeem en zonder onnodige chemicaliën verwerkt. Zo gaat er helder en schoon water naar het riool. Papiergebruik in toiletruimtes is sterk afgenomen door luchthanddrogers.

Koploperproject

In 2021 heeft Levo deel genomen aan het Koploperproject. Hierbij is o.a. een scan uitgevoerd om te kijken waar Levo staat op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is de CO2 footprint in kaart gebracht en is helder wat de CO2 uitstoot is. Uit dit project zijn een aantal interessante uitkomsten gekomen waar de komende jaren op voortgeborduurd kan worden. Mede op basis van deze uitkomsten kunnen doelstellingen geformuleerd worden. Belangrijke oorzaken van de CO2 uitstoot binnen Levo is goederenvervoer en energieverbruik. Beide onderwerpen zullen de komende periode nader onder de loep  worden genomen om te kijken waar verbeteringen te behalen zijn.

Energie

Binnen Levo worden de nodige energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Zo is de verlichting de afgelopen jaren vervangen door duurzame ledverlichting. Ook wordt er gewerkt met energievriendelijke klimaatbeheersingssystemen. Daarnaast kijkt Levo naar overige energiebesparende maatregelen. Denk aan het vervangen van oudere machines en benodigdheden door nieuwe en modernere apparatuur die minder energie vergen.

In 2021 wordt geïnventariseerd wat er verder gedaan kan worden aan het opwekken van duurzame energie. Concreet wil Levo in 2021 of in 2022 gaan investeren in zonnepanelen. De ambitie daarbij is dat we in 2024 25% van onze energiebehoefte zelf opwekken. Daarnaast wordt verder gekeken wat er gedaan kan worden om het energieverbruik te reduceren. Bijvoorbeeld door de interne processen te optimaliseren en te verbeteren waar mogelijk.

Al deze maatregelen dragen bij aan de ambitie om in 2030 55% minder CO2 uitstoot te veroorzaken ten opzichte van 1990 en om uiteindelijk in de toekomst klimaatneutraal te produceren.

Contactgegevens

Levo Produktenmaatschappij B.V.
Prins Hendrikkade 1
8801 JK  Franeker

Postbus 518
8800 AM  Franeker

Telefoon: +31-(0)517-394141
Website: www.levo.nl
E-mail: info@levo.nl

KVK: 01043505
Vestigingsnr: 000016043308

lisez plus ici

Farmacia Italia 24